Úmrtní list

Vyřídíme za Vás veškeré náležitosti související s vystavením úmrtního listu. Ten bude zaslán vypravovateli pohřbu do třiceti dnů od předání dokladů (občanský průkaz zesnulé/ho) naší pohřební službě. My jej společně s dalšími doklady předáme na matriku v místě úmrtí zesnulé/ho, která poté úmrtní list vystavuje.

Pozůstalostní (notářské) řízení

Provádí Obvodní soud v místě bydliště zemřelé/ho prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Vdovské/vdovecké důchody

Žádosti vyřizuje správa sociálního zabezpečení v místě úmrtí. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod - § 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění.

Nárok na pracovní volno

Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb. mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš původní OP,
 • úmrtní list (originál).

Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech.

Nárok na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba:

 • která vypravila pohřeb dítěti, které bylo v době úmrtí nezaopatřeným dítětem,
 • která vypravila pohřeb jiné osobě, která byla v době smrti nezaopatřeným dítětem

Nárok na pohřebné tak vzniká typicky v případech, kdy rodičům zemře nezletilé dítě (případně i pěstounům nebo všem, kdo pečují o nezaopatřené dítě). Nebo nárok na pohřebné vzniká ve chvíli, kdy je uspořádán pohřeb zesnulému rodiči nezaopatřeného dítěte.

Víme, že není jednoduché rozloučit se s milovanou osobou a jsme připraveni usnadnit Vám svojí ochotou a pochopením Vaši bolestnou situaci.

Provozní doba

 • Po, Út, Čt, Pá
  7:00 - 15:00
 • Středa
  7:00 - 17:00
 • Po dohodě možnost vyřízení pohřbu i mimo provozní dobu.

Pohotovostní služba

 • nonstop
  605 357 377
 • nonstop
  603 208 285

Kontakt

Žižkova 32
Jihlava

605 357 377