Důstojnost na prvním místě

Spokojenost našich klientů

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za vstřícnost, laskavé jednání a za profesionální přístup při vyřizování posledního rozloučení s naší babičkou Marií Hechtovou. Moc chválíme. Děkujeme, že jsme s vaší pomocí tuto smutnou událost zvládli.

Ivana a Pavel Hechtovi 18. 5. 2024

Chtěli bychom poděkovat Pohřební službě Anděl- Memoria za důstojné uspořádání posledního rozloučení s paní Marií Cejnkovou.

Jitka Sedláková 19. 4. 2024

Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkovala za profesionální a důstojné vedení pátečního smutečního obřadu za našeho tatínka. Byl to pro nás velmi náročný den a Vy a celá pohřební služba pana Wolfana nám pomohla vše zvládnout.

Zdeňka Pavlíčková 11. 12. 2023

Rádi bychom poděkovali pracovníkům Jihlavské pohřební služby Anděl- Memoria. Zvláště pak paním Joklové, Hujkové a Vítkové za ochotné, vstřícné a taktní jednání při zařizování a posledním rozloučení s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem a tchánem panem Ivem Kudláčem.

Hana Kudláčová s rodinou 22. 9. 2023

Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům Jihlavské pohřební služby Anděl- Memoria- p. Andree Vítkové, Šárce Hujkové a p. Olze Joklové za lidský přístup a ochotu při zařizování pohřbu naší maminky paní Marie Hekrlové.

rodiny Hekrlova a Hájkova 22. 9. 2023

Chtěli bychom poděkovat Pohřební službě Anděl- Memoria za citlivý přístup a krásný smuteční proslov od pana Vladimíra Mátla.

rodina Vlachova 19. 9. 2023

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Andree Vítkové, Pavle Dobrovolné, Olze Joklové a dalším provozním zaměstnancům JIHLAVSKÉ POHŘEBNÍ SLUŽBY Anděl- Memoria za lidskost, vstřícnost a empatii. Svojí prací nám pomohli důstojně se rozloučit s naším milovaným tatínkem, dědečkem, bratrem, strýcem i dobrým přítelem panem JOSEFEM SUCHÝM z Cejle u Jihlavy.

Marie Suchá, Petr a David s rodinami 15. 9. 2023

Chtěla bych poděkovat pohřební službě Anděl- Memoria za zajištění pohřbu mého zesnulého manžela Gustava Oranyho. Též děkuji panu Vladimíru Mátlovi za vedení smutečního obřadu.

manželka Jiřina Oranyová 14. 7. 2023

Děkujeme panu Vladimíru Altánu Mátlovi za nadstandardně důstojný a lidský proslov při rozloučení s panem Zdeňkem Tišlem a pohřební službě Anděl- Memoria za profesionální přístup.

rodina Tišlova 19. 5. 2023

Děkujeme pohřební službě Anděl- Memoria za laskavý přístup k rodině při vyřizování pohřbu.

rodina Caskova 10. 2. 2023

Rád bych touto cestou poděkoval pohřební službě Anděl- Memoria za pomoc při organizaci posledního rozloučení s Otmarem Brancuzským. Oceňuji především vysoce profesionální a zároveň lidský přístup, kterého se mi dostalo od všech zaměstnanců pohřební služby v průběhu celé této nelehké události. I přes vysoký počet smutečních hostů a nevšední místo obřadu bylo vše perfektně zorganizováno a díky tomu jsme měli možnost se důstojně rozloučit. Jménem celé své rodiny děkuji...

Otmar Brancuzský ml. 21. 11. 2022

Děkujeme Vaší pohřební službě za veškerou pomoc a důstojné rozloučení s naší maminkou. Vaši zaměstnanci, v čele s promotorem, byli skutečnou oporou a odvedli vše zcela profesionálně.

Jiří Uhman 10. 11. 2022

Mockrát děkujeme za organizaci pohřbu. Vše proběhlo v pořádku a podle dohody při sjednání. Pomohli jste nám Vaší ochotou, vstřícností a citlivým přístupem. Ještě jednou děkujeme za celou rodinu.

rodina Trčkova 8. 9. 2022

Velice děkujeme za vstřícný a vřelý přístup při vyřizování této smutné události. Mnohokrát děkujeme. 

Zdeněk Mareš 1. 9. 2022

Děkujeme moc za laskavé přijetí a profesionální zajištění pohřbu s naší drahou maminkou.

Radek Jirka 29. 8. 2022

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za uspořádání obřadu pro pana Zdeňka Fabíka. Byli jsme moc spokojeni. Velký dík patří panu Mátlovi, jehož přístup k pozůstalým i celkové vystupování je naprosto dokonalé a lidské. Jeho provedení obřadem nám velice pomohlo zvládnout toto rozloučení. Mockrát děkujeme.

Jaroslava Štanclová 23. 6. 2022

Velké poděkování patří vám všem za citlivý přístup. V tak těžkých chvílích je i tohle velice důležité a vy to umíte.

Marie Svobodová 10. 5. 2022

Dodatečně děkuji za profesionální a přitom lidskou pomoc při vyřizování pohřbu. I kolegové, kteří tatínka vezli na jeho poslední cestu, byli skvělí. Vlastně všechno včetně květinové výzdoby bylo tak, jak by se asi tatínkovi líbilo. I když to pořád bolí, s Vámi to bylo snazší. Díky moc za Vaši práci.

Dana Zimolová 6. 5. 2022

Děkujeme vám za výbornou organizaci rozloučení s tatínkem a krásný přístup k nám jako pozůstalým.

Martin Pokorný 6. 4. 2022

Vážení zaměstnanci pohřební služby Anděl- Memoria, tímto bych vám chtěla velmi poděkovat za citlivý a profesionální přístup, se kterým jste se zhostili přípravy pohřbu mého manžela. Byli jste ohleduplní a ochotní. <br><br>Děkuji za bezchybný průběh obřadu, za krásnou květinovou výzdobu a za zajištění všech ostatních formalit. S úctou k vaší práci, Hana Hadwigerová

Hana Hadwigerová 14. 1. 2022

Chtěla bych velice poděkovat za laskavý přístup paním v kanceláři pohřební služby Anděl- Memoria při vyřizování pohřbu mého manžela. Velký dík ode mne panu Vladimíru Mátlovi za velice lidský projev a upřímná slova útěchy v této těžké době. Byl nesmírně ochotný ke každému mému přání. Poděkování patří i ostatním mužům z pohřební služby. Jejich pohledy a chování mi byly velkou oporou.

Marie Petrová s dětmi 6. 4. 2021

Velký dík patří pohřební službě Anděl- Memoria za jejich profesionální, lidský přístup a ochotu jak při převozu zemřelé, tak při vyřizování smutečního obřadu. Samozřejmě velké díky panu Vladimíru Mátlovi za nádhernou řeč při posledním rozloučení.

za rodinu paní Ivana Lapková 12. 2. 2021

Vážení, dovolte mi touto cestou poděkovat všem pracovníkům pohřební služby Anděl - Memoria za profesionalitu, se kterou nám umožnili důstojné a dojemné rozloučení s milovanou osobou. Zvláště bych chtěla poděkovat paní Vítkové ze její ochotu, vstřícnost, profesionální a přesto velmi lidský přístup. Stejně tak panu Mátlovi za krásná slova, jimiž nás provedl smutečním obřadem. Děkujeme

Šárka Srníková s rodinou 2. 12. 2020

Rádi bychom Vám velmi poděkovali za profesionální přístup a projevenou lidskou empatii při zajištění obřadu paní Magdaleny Munduchové. Obzvlášť bychom rádi poděkovali zaměstnancům, kteří zajišťovali převoz z domu. Neměli to jednoduché, úzké schodiště, kde se nevytočíte... navíc je odvoz velmi emotivní a oni to zvládli naprosto perfektně. Přejeme Vám pevné zdraví v této nelehké době.&nbsp;

S vděčností za celou rodinu Alena Munduchová 19. 11. 2020

Děkuji pohřební službě Anděl- Memoria za jejich přístup a perfektně odvedenou práci při rozloučení s panem Zdeňkem Bužgou.

manželka Soňa Bužgová 27. 10. 2020

Z celého srdce děkuji pohřební službě Anděl- Memoria za perfektně odvedené služby při rozloučení s manželem. Děkuji panu Wolfanovi za vysoce profesionální přístup, paní Vítkové a paní Hujkové patří můj obdiv a úcta za porozumění, laskavost a velkou pomoc.<br>S úctou děkuji také paní Joklové, která důstojně provázela celým obřadem. Děkuji i nosičům, chovali se velmi taktně a důstojně. Vzhledem ke službám na vysoké úrovni pohřební služby Anděl- Memoria jsem mohla hroznou skutečnost snést o něco lépe.<br>

manželka Jiřina Marousková 31. 8. 2020

Děkujeme pohřební službě Anděl- Memoria za vzornou přípravu a profesionální přístup na poslední cestě s paní Boženou Dráždilovou. Děkuje celá rodina.

celá rodina paní Boženy Dráždilové 28. 8. 2020

Chtěli bychom poděkovat pohřební službě Anděl- Memoria za citlivé rozloučení s panem Lubomírem Fuxou.

zarmoucená rodina pana Lubomíra Fuxy 14. 6. 2020

Chtěla bych Vám poděkovat za všechnu pomoc a organizaci pohřbu mého tatínka, pana Wagnera. Vaše rady mi moc pomohly. Chtěla bych moc poděkovat Vašim kolegům, kteří se o mě a nás všechny během pohřbu starali a pomáhali nám. I když jsem hodně věcí nebyla schopná vnímat, jsem si vědoma, že s jejich pomocí se v dané chvíli všechno zdálo být snadnější. Jejich pomoc byla velmi nenápadná a decentní - díky!

Hana Francis 21. 5. 2020

Velký dík patří pohřební službě Anděl- Memoria za citlivý přístup a důstojný průběh obřadu mého manžela Jana Neuwirtha.

manželka a syn s rodinou 20. 4. 2020

Děkujeme pohřební službě Anděl- Memoria za smuteční rozloučení podle našich představ.

rodina pana Miroslava Löwla 10. 4. 2020

Velké dík patří pohřební službě Anděl- Memoria za citlivý přístup a vstřícnost.

rodina pana Stanislava Přibyla 24. 3. 2020

Děkujeme pohřební službě Anděl- Memoria za důstojné uspořádání smutečního obřadu.

rodina paní Zdeňky Doškové 31. 1. 2020

Děkujeme Vaší pohřební službě Anděl- Memoria za profesionální přístup při rozloučení s panem JOSEFEM BLAŽKEM z Otína u Luk.&nbsp;

rodina Kučerova 24. 1. 2020

Ještě jednou děkuji Vám všem za perfektní jednání.

Libuše Winterová 21. 1. 2020

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za úžasný až neskutečný přístup Vašich zaměstnanců. Díky jejich pomoci jsem se mohla dostavit, při mých zdravotních problémech, do kaple na Ústředním hřbitově v Jihlavě a rozloučit se s mojí milovanou maminkou. Ještě jednou OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Hana Kloudová 10. 12. 2019

Chtěla bych celé pohřební službě poděkovat za zařízení krásného a důstojného rozloučení s mým partnerem, panem Čestmírem Musilem.

Věra Doležalová 25. 10. 2019

Mockrát děkujeme za zorganizování smutečního obřadu mého tatínka Vladimíra Drvoty. Vše proběhlo k naší plné spokojenosti. Rozloučení bylo důstojné, květiny s levandulí překrásné a proslov profesionální a velmi dojemný. Opravdu velmi děkujeme za Váš profesionální a citlivý přístup.

Alena Drvotová 17. 7. 2019

Víme, že není jednoduché rozloučit se s milovanou osobou a jsme připraveni usnadnit Vám svojí ochotou a pochopením Vaši bolestnou situaci.

Provozní doba

 • Po, Út, Čt, Pá
  7:00 - 15:00
 • Středa
  7:00 - 17:00
 • Po dohodě možnost vyřízení pohřbu i mimo provozní dobu.

Pohotovostní služba

 • nonstop
  605 357 377
 • nonstop
  603 208 285

Kontakt

Žižkova 32
Jihlava

605 357 377