Pro převozy zesnulých volejte kdykoliv
605 357 377

 

Umožňujeme formu telefonické objednávky. Tímto způsobem si můžete zjednodušit a urychlit vyřízení všech formalit, které souvisí s pohřebním úkonem. Kontaktujte nás na telefonu 605 357 377. Dostanete základní informace o průběhu celého úkonu. Pokud si budete přát využit tuto službu, sdělíte našemu pracovníkovi základní informace:

  • místo úmrtí
  • jméno zesnulé/ho
  • datum narození a úmrtí
  • bydliště zesnulé/ho
  • jméno, bydliště a kontakt na objednavatele

Na základě těchto informací může náš pracovník zpracovat objednávku a začít provádět úkony související s pohřbením zesnulé/ho. Za sjednávání obřadu ve dnech pracovního volna, klidu a svátcích bude účtován příplatek.