Pro převozy zesnulých volejte kdykoliv
605 357 377

 

Úmrtní list


Vyřídíme za Vás veškeré náležitosti související s vystavením úmrtního listu. Ten bude zaslán vypravovateli pohřbu do třiceti dnů od předání dokladů (občanský průkaz zesnulé/ho) naší pohřební službě. My jej společně s dalšími doklady předáme na matriku v místě úmrtí zesnulé/ho, která poté úmrtní list vystavuje.

 

Pozůstalostní (notářské) řízení

Provádí Obvodní soud v místě bydliště zemřelé/ho prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

 

Vdovské/vdovecké důchody

Žádosti vyřizuje správa sociálního zabezpečení v místě úmrtí. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod - § 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění.

 

Nárok na pracovní volno

Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb. mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

  • Váš původní OP
  • úmrtní list (originál)

Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech.

 

 

Nárok na pohřebné

  • nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo v době úmrtí nezaopatřeným dítětem
  • nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb jiné osobě, která byla v době smrti nezaopatřeným dítětem

Nárok na pohřebné tak vzniká typicky v případech, kdy rodičům zemře nezletilé dítě (případně i pěstounům nebo všem, kdo pečují o nezaopatřené dítě). Nebo nárok na pohřebné vzniká ve chvíli, kdy je uspořádán pohřeb zesnulému rodiči nezaopatřeného dítěte.