Pro převozy zesnulých volejte kdykoliv
605 357 377

 

Ke sjednání obřadu se dostavte do naší kanceláře na adrese: Žižkova 32, Jihlava nebo po telefonické dohodě můžete zvolit jinou námi nabízenou možnost sjednávání (pobočky Pohřební služby Anděl, sjednání obřadu u Vás doma, TAXI zdarma).

Potřebovat budete tyto doklady:

  • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
  • kartička pojišťovny (pokud je k dispozici)
  • rodný a oddací list (pokud je k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého na smuteční obřad (pokud nemáte, můžete využít pohřební oděv, tzv. rubáš, který Vám zajistíme) 
     - výběr vhodného oblečení pro zesnulého je otázkou individuální volby - v současné době je trend ustrojit zemřelého do oděvu, který nosil nejraději
  • u zesnulých dětí do 15ti let věku jeho rodný list a občanský průkaz obou rodičů
  • občanský průkaz vypravovatele pohřbu