Pro převozy zesnulých volejte kdykoliv
605 357 377

 

Úmrtí mimo zdravotnické zařízení (doma)

Při úmrtí doma je nezbytné zavolat obvodního lékaře zesnulého. Lékař zesnulého prohlédne a vystaví "List o prohlídce zemřelého", který si ponecháte u sebe. Poté zavoláte pohřební službu, tel. 605 357 377, která zajistí převoz zesnulého. Našim zaměstnancům předáte "List o prohlídce zemřelého" a my jej poté odevzdáme s dalšími nezbytnými doklady na matriku.
Při úmrtí doma převážíme zesnulé v převozních rakvích.

 

Úmrtí v zdravotnickém zařízení

V tomto případě Vás příslušné zařízení vyrozumí. Poté nás telefonicky kontaktujte a společně se dohodneme na možnostech a termínu sjednání pohřbu nebo můžete přímo navštívit jednu z našich kanceláří.

 

Pozůstalí mají právo na vlastní výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení se zesnulým a vše související. Pokud byla zavolána pohřební služba policií nebo personálem zdravotnického zařízení, nejste povinni tento výběr akceptovat.